Wnętrze ZENITU zdjęcia pochodzą ze zbiorów Juranda Jareckiego