Wnętrze Skarbek, zdjęcie pochodzi z prywatnych zbiorów architekta