o nas

Reflektor działa już dziewięć lat. W tym czasie wydarzyło się wiele rzeczy – dobrych i złych. Doprowadziły nas one do miejsca, w którym jesteśmy dziś. Po wielu próbach, pomysłach na działalność, ideach kiełkujących w naszych umysłach, zarówno tych, które się rozwinęły, jak i tych, które umarły śmiercią naturalną, udało nam się stworzyć magazyn o określonym profilu i przyświecających mu założeniach. Czym zatem jest Reflektor?

Jest miejscem, w którym teksty publikują pasjonaci filmu, literatury, sztuki, muzyki, teatru i tańca. Nie pretendujemy do bycia znawcami, ale dzielimy się własnymi poglądami na kulturę. Im więcej osób zarazimy pasją do niej, tym lepiej! Magazyn prowadzi politykę autorską i pielęgnuje subiektywne opinie i odczucia dziennikarzy. Nie ma u nas miejsca na poprawną obiektywność – mamy własne zdanie, które zawsze staramy się poprzeć stosownymi argumentami. Nic nie musimy – wszystko możemy.

Rozmawiamy o tym, co jest ważne tutaj, na Górnym Śląsku. Nie zamykamy się na świat, ale to w Katowicach i okolicach pozostaje serce Reflektora, dlatego zależy nam na promowaniu wartościowych działań lokalnych oraz artystów, którzy pałają równie wielką pasją do swojej pracy, co my.

Chcemy pisać o tym, co istotne dla młodego pokolenia, co sprawia, że mamy ochotę zabrać głos. Pielęgnujemy zatem twórczy dialog i piszemy o tym, o czym rozmawiamy w autobusie, na korytarzach Uniwersytetu między zajęciami i przy piwie. Stawiamy twórczą i ambitną niedoskonałość ponad wypracowaną latami bezpłciową doskonałość.

Przed nami jeszcze dużo pracy, ale wiemy, że może być tylko lepiej.

redakcja
reflektor_redakcja
marta_rosół
marta_połap
angelika_ogrocka
agata_kędzia
dawid_dróżdż
michał_trusewicz
patrycja_mucha
hanna_kostrzewska

Webmaster

Marcin Głowacki / e-mail: m.glowacki@rozswietlamykulture.pl

Wsparcie wordpressowe :)

Natalia Kaniak

Okładki numerów / plakaty zinów z 2013 i 2014 roku

Artur Oleś

Okładki numerów /plakaty zinów z 2015 i 2016 roku

Anna Puszczewicz-Siodłok

Okładki numerów / plakaty zinów z 2017 roku

Fotografie

Paweł Siodłok

Anna Tkacz

Skład zinów

Marcin Kasperek (2012-2017)

Agnieszka Nowak (2014)

Założyciele:

Marta Zwolińska – rocznik 86. Po socjologii. Promowała Górny Śląsk zanim to było modne ;-) W latach 2010-2014 jako redaktor naczelna i autorka tekstów w Reflektorze, w 2011-2014 jako pomysłodawczyni, redaktor i koordynator projektu Mapa Miejsc Ciekawych. Obecnie odpoczywa od pracy w kulturze i jest jej z tym dobrze, choć mało co kocha tak jak robienie wywiadów, więc być może ten odpoczynek nie będzie wieczny.

https://www.linkedin.com/in/martazwolinska

Hanka Kostrzewska – doradca (styczeń 2010-styczeń 2013 red. działu kultura / marzec 2013-marzec 2014 dyrektor artystyczna)

Rocznik ’86.  Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, studiowała także socjologię. Doktorantka kulturoznawstwa na tej samej uczelni. Jeździ na nartach, pisze o nowych mediach i angażuje się w działania Górnośląskiego Klastra Kreatywnego.

e-mail: h.kostrzewska@rozswietlamykulture.pl

Rafał Budniok – założyciel Reflektora (rok 2009)

e-mail: r.budniok@rozswietlamykulture.pl


Dawniej współpracowali także:

Bernadeta Prandzioch, która w latach 2011-2016 prowadziła dział literacki
Katarzyna Niedurny
, która prowadziła dział społeczny, a potem dział teatralny,
Iza Kierzek, która prowadziła w 2015 roku dział muzyczny
Paweł Świerczek, który prowadził w 2015 roku prowadził dział muzyczny
Hanna Baron, która prowadziła do września 2016 roku dział muzyczny
Agnieszka Rygol, która prowadziła do lipca 2017 roku dział muzyczny
Kamila Buszka, która pełniła rolę redaktora w dziale literackim, patronowała cyklom „Z nocnego stolika” oraz „SkoJarzenia”,
Paulina Janota, która w latach 2015-2017 była odpowiedzialna za współpracę z wydawnictwami (także autorka tekstów),
Mateusz Sądaj, który w latach 2014-2015 prowadził dział sztuka,
Mariusz Wasylik, który w latach 2011-2013 prowadził dział muzyczny,
Aneta Bulkowska, która od II 2013 do X 2013 była redaktor działu sztuka,
Monika Gałka, która od jesieni  2010 do wiosny 2014 była z-cą red. naczelnej ds. promocji i marketingu,
Kinga Kościak, która w latach 2012-2013 była redaktorką działu teatralnego,
Natalia Kaniak, która do 2013 roku była redaktorką działu filmowego,
Marek Grajcar, który był fotografem oraz w 2012 roku redaktorem działu obrazu,
Beata Rakoczy, która w latach 2010-2012 była redaktorką działu obrazu,
Zofia Oslislo-Piekarska, która zaprojektowała pierwotną wersję strony i pierwsze logo Reflektora,
Iwona Olbrecht, która zaprojektowała drugi layout strony,
Marta Strzoda (Frank), która jest pomysłodawczynią nazwy czasopisma,
Patryk Mataniak, Karolina Stolarczyk: w latach 2010-2011 prowadzili dział „Dzieje się”,
Ania Wolny, która wykonywała korektę tekstów,
Ewa Wydra, która wykonywała korektę tekstów.
Paulina Goncerz, która wykonywała korektę tekstów działu filmowego i literackiego (a wciąż jest autorką tekstów)
Hanna Colik, która wykonywała korektę tekstów działu sztuka / architektura (a także jest autorką tekstów)
Martyna Góra, która wykonywała korektę tekstów działu sztuka (a także autorka tekstów)
Sylwia Jarocka (wcześniej Klonowska ;)), która wykonywała korektę tekstów działu literackiego i muzycznego
Agnieszka Pietrzak, która wykonywała korektę tekstów działu literackiego (a także autorka tekstów)
Anna Kalinowska jako pogotowie korektorskie dla wszystkich działów :)
Elżbieta Owczarek jako pogotowie korektorskie dla wszystkich działów


Historia

Reflektor powstał jako inicjatywa Stowarzyszenia Górnośląski Klaster Kreatywny. Pomysłodawcami magazynu byli Rafał Budniok i Tomasz Konieczny, wcześniejsi prowadzący magazyn Nowy Gwóźdź Programu wydawany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W maju 2010 Górnośląski Klaster Kreatywny poddany został procesowi likwidacji, która miała się zakończyć jego rozwiązaniem. Decyzję podjęło Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Decyzją Walnego Zgromadzenia magazyn Reflektor został formalnie odłączony od stowarzyszenia i od tamtej chwili do września 2012 roku funkcjonował jako samodzielna inicjatywa Marty Zwolińskiej, która podjęła się jego koordynacji i tworzenia.

W lipcu 2012 związani z Reflektorem członkowie Stowarzyszenia postanowili wstrzymać proces likidacji. Wrześniem 2012 roku Stowarzyszenie Górnośląski Klaster Kreatywny reaktywowało się a Reflektor, decyzją Marty Zwolińskiej, wrócił do Stowarzyszenia.

Autorką logotypu Stowarszenia GKK jest Zosia Oslislo-Piekarska.

Finansowanie

Modernizację strony www (sierpnień, wrzesień 2013) sponsorowała Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów www.miasto-ogrodow.eu w ramach Mikrograntów.
Od maja do grudnia 2013 roku, od maja do grudnia 2014 roku, w 2015-2016 i w 2017 roku Reflektor finansowany był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Miasta Katowice oraz z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. Numery finansowane z ww. źródeł: NIEZALEŻNOŚĆ, ŚLĄSK, ZOMBIE, POWTARZALNOŚĆ, KONIEC, MIASTO, NOWOŚĆ, MODY, KONTRA, SKANDAL, DZIECKO, NOSTALGIA, NATURAKULTURA, MINI/MIKRO, KOBIETA.

logotypy_refle

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego oraz z budżetu Miasta Katowice.

Reflektor znajduje się w Katalogu Czasopism Kulturalnych wydawanym przez Fundację Otwarty Kod Kultury (KLIK).

Od lipca 2016 roku Regionalny Instytut Kultury w Katowicach jest Patronem Reflektora. RIK to Instytucja Kultury Samorządu Województwa Śląskiego, wspierająca szeroko rozumiany sektor kultury w województwie śląskim