Jurand Jarecki nad makietą Zenitu, z prywatnych zbiorów architekta