Festiwal Teatralny w „Batorym”

Niewiele jest szkół, które poszerzają swoją działalność i wykraczają poza płaszczyznę samej edukacji. Mnie na szczęście przyszło uczęszczać do takiej, która poza szkolnymi obowiązkami daje również możliwość dodatkowych aktywności. Mowa oczywiście o III Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Chorzowie.

M_3978_100

Głównym projektem naszej szkoły – skupiającym uwagę uczniów i nauczycieli od września do marca – jest odbywający się rokrocznie Festiwal Teatralny. I tak już od dwudziestu dziewięciu lat udaje się nam łączyć obowiązki placówki dydaktycznej z działalnością teatralną, co pozwala wyróżnić „Batorego” na tle innych szkół.

Jak to się zaczęło? Pokrótce: pierwszy festiwal miał miejsce w 1990 roku, a jego pomysłodawczynią i wieloletnią organizatorką była Celestyna Konieczna – nasza legendarna polonistka. Festiwal pierwotnie nosił nazwę „Mały Festiwal Dramatów Mrożka”. Dziś, ze względu na liczbę pomysłów i tematów, jakie poruszamy w ramach festiwalu, jego nazwa jest bardziej ogólna. W trakcie trwania imprezy całymi dniami oglądamy spektakle, a później o nich dyskutujemy. Jesteśmy wtedy ze sobą w przestrzeni niezwykłej i magicznej! Przez ten jeden tydzień w roku życie całej szkoły oscyluje wyłącznie wokół teatru. Ponadto w wydarzenie angażują się nauczyciele niezwiązani bezpośrednio z teatrem, na przykład „ścisłowcy”, a także personel szkoły.

BATory-0736

Festiwal uczy. Pozwala sprawdzić zakres swoich możliwości osobom pretendującym do studiowania na kierunkach artystycznych. Daje przestrzeń do tworzenia. Weryfikuje nasze talenty i cierpliwość. Kształci umiejętność pracy w grupie. Dosłownie każdy (czy to ze szkoły, czy spoza niej) może zrealizować projekt w ramach festiwalu – spektakl, koncert, stand-up, performans, wystawę. Ogranicza nas wyłącznie nasza wyobraźnia. Dowiadujemy się, co znaczy nazywać siebie twórcami.

Jak wygląda praca nad festiwalem? Otóż zaangażowana jest w nią cała szkoła, natomiast głównymi organizatorami są drugie klasy i ich wychowawcy. W ramach obowiązków dzielimy się na grupy zadaniowe (dziennikarska, dekoracyjna, medialna etc.), wymyślamy temat przewodni imprezy, zbieramy na nią fundusze, organizujemy warsztaty teatralne i wiele innych wydarzeń okołofestiwalowych, podczas gdy reszta szkoły przygotowuje swoje spektakle. Dodatkowo, prowadzimy także dokumentację wydarzeń, które mają miejsce w „Batorym” (jej znaczna część dostępna jest na naszym szkolnym kanale na YouTube).

Fot. Paulina Koniarska

Fot. Paulina Koniarska

Wartym podkreślenia jest fakt, że wybrane spektakle pokazywane są często w teatrach instytucjonalnych, na przykład w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, Teatrze Korez w Katowicach, czy w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego. Najlepsze z naszych przedstawień jeżdżą również na festiwale takie jak „Łaknienia” w Teatrze Brama w Goleniowie, „Rzeczywistość Przedstawiona” w Teatrze Nowym w Zabrzu, „Biesiada Teatralna” w Pałacu Młodzieży w Katowicach czy „Melpomena” w Środzie Wielkopolskiej.

Z tradycji festiwalowej wyrosły stałe grupy teatralne, takie jak „bezsiedzibowy” Teatr im. Stefana Batorego, czy grupa „Zdarte Pięty”. Co roku staramy się także nawiązywać współpracę z rozmaitymi przedstawicielami świata kultury – patronat honorowy nad Festiwalem Teatralnym obejmowali tacy artyści jak: Józef Skrzek, Piotr Naliwajko, Robert Talarczyk, Maria Meyer. Były wśród nich także osoby związane z Teatrem Wiejskim „Węgajty”.

Główną ideą przyświecającą naszym działaniom jest uczniowska, międzypokoleniowa i lokalna integracja. Zależy nam, by popularyzować teatr wśród młodych, nie tylko w ramach twórczej rozrywki, ale także zaświadczać, że może stać się on niecodzienną formą wypowiedzi i wyrażania siebie. Jedna z najbardziej wartościowych rzeczy stanowiących o ciągłości naszego festiwalu, to powroty absolwentów, którzy pomagają nam przy pracy nad festiwalem, pełniąc funkcje instruktorów teatralnych, jurorów czy patronów honorowych. W ramach wydarzenia prezentują także swoje projekty. Niewiele jest przecież szkół, których drzwi nie zamykają się tuż po godzinie 15:00. Drzwi naszej zawsze są otwarte na sztukę, na ludzi i na emocje.

fot. Paulina Koniarska

fot. Paulina Koniarska

Tegoroczny XXIX Festiwal Teatralny rozpocznie się pierwszego dnia wiosny. Wszystkie informacje na jego temat znaleźć można na naszym Facebooku.


Korekta: Agata Kędzia, Marta Rosół


RadkowskaAleksandra Radkowska
Jestem już dorosła. Chodzę do liceum. Mieszkam w Katowicach i bardzo kocham to miasto, ale szkoda, że zamalowali moje ulubione graffiti. Nie lubię pisać o sobie notek biograficznych. Teatr kocham. Piszę sporo. Potrafię zrobić gwiazdę oraz pierogi. Moja ulubiona bajka to „Alicja z Krainy Czarów”.