Budynek banków PKO, NBP i BS oraz PZU w Tychach, ok. 1974. Fot. z archiwum Ewy Dziekońskiej