Marek Dziekoński z modelem budynku Panoramy Racławickiej ok. 1958. Fot. z archiwum Ewy Dziekońskiej