Raport ze znikającego miasta. Zapowiedź wystawy „Widmo” w katowickiej Galerii BWA

W Katowicach istnieje dość specyficzny sposób myślenia o architekturze. W dużym uproszczeniu można to ująć w ten sposób: poszczególne obiekty buduje się, następnie przez czterdzieści lat nikt o nie nie dba, a następnie się je wyburza i buduje nowe. Nad zanikającymi elementami miejskiej przestrzeni pochyliła się grupa artystów w ramach projektu „Widmo”.

fot. dzięki uprzejmości katowickiej Galerii BWA

Nieistniejący już Pałac Ślubów w Katowicach, fot. Łukasz Brzenczek

Tytuł projektu, w skład którego wchodzą: wystawa, książka oraz działania w plenerze, nawiązuje do znikających elementów miejskiej tkanki przywoływanych przez artystów. Dzięki temu ekspozycja nabiera formy seansu spirytystycznego. Już samo miejsce wystawy – katowickie BWA – nawiązuje do pierwotnego pomysłu zabudowy serca miasta ulegającej nieustannym zmianom. Odchodzi także w zapomnienie wraz z ideą uwolnionego horyzontu i otwartej przestrzeni.

Karolina Freino Katarakta - akcja w ramach projektu Widmo, plac Wolności w Katowicach, lipiec 2016, fot. Barbara Kubska

Karolina Freino Katarakta – akcja w ramach projektu Widmo, plac Wolności w Katowicach, lipiec 2016, fot. Barbara Kubska

Pierwszym z publicznych działań projektu Widmo jest performance „Katarakta” Karoliny Freino na placu Wolności w Katowicach. Refleksja artystki dotyczy pustego postumentu, z którego usuwano kolejne pomniki sprzeczne z obowiązującymi w danym czasie ideologiami. Freino zasłoniła kurtyną dymną pozostałość po pomniku rozmywającą się w przestrzeni miasta w oczekiwaniu na nowy porządek.

Wystawa ma stanowić formę przepustki dla nieistniejących Katowic do realnego świata. Przepuszczone przez artystyczny filtr obiekty zyskują nową jakość – w ten sposób zobaczyć będzie można zobaczyć m.in. odtworzoną posadzkę z Pałacu Ślubów. Jak zapowiada kuratorka wystawy Marta Lisok, pośród prezentowanych prac znajdą się video-arty, instalacje, fotografie i obiekty rytualne. Oprócz działań stricte artystycznych projekt „Widmo” obejmuje wydanie książki, w skład której wejdą wywiady z artystami oraz m.in. tekst prof. Irmy Koziny przywołujący walkę o katowickiego „Brutala”.

Szymon Szewczyk, bez tytułu, z serii Wzory furtek ogrodowych, obiekty, drewno, okleina samoprzylepna, 2014. fot. Barbara Kubska

Szymon Szewczyk, bez tytułu, z serii Wzory furtek ogrodowych, obiekty, drewno, okleina samoprzylepna, 2014. fot. Barbara Kubska

Wernisaż ekspozycji połączony z promocją książki odbędzie się 29 lipca 2016 o godzinie 19.00. W wystawie wezmą udział: Alicja Bielawska, Bownik, Jeannette Ehlers, Karolina Freino, Małgorzata Markiewicz, Karina Marusińska, Anna Orłowska, Szymon Szewczyk,Tomasz Koszewnik i Mikołaj Szpaczyński.

tekst: Adam Barabasz
korekta: Martyna Góra