Porozmawiajmy o miłości

Nastały czasy, w których zanegowano istnienie jakiejkolwiek uniwersalizującej prawdy. Dziś prawda jest kontekstowa; moja, twoja, jej i jego, ale nigdy nas wszystkich. W „Body/Ciało” Szumowska rozprawiła się z kieślowszczyzną, wyśmiewając metafizykę i sprowadzając życie do materialnej codzienności. W filmach „Raj: miłość” Seidla, „Miłość” Hanekego czy „Love” Gaspara Noego obalono wzniosłość tego uczucia, skazując człowieka na samotność i zmaganie z własnym niedoskonałym ciałem.

logo_fff

A jednak od dziesięciu lat w Krakowie organizowany jest Festiwal Filmu Filozoficznego, który obfituje w wydarzenia mające ludzi pobudzić do dyskusji o tematach, które dawno uznaliśmy za przegadane i przepracowane. Nieprzypadkowo przywołaliśmy we wstępie filmy Seidla, Hanekego i Noego, ponieważ to miłość stanowi temat przewodni tegorocznej, jubileuszowej edycji Festiwalu, który odbędzie się w dniach 19-24 kwietnia. Jego cechą charakterystyczną są właśnie rozmowy wokół kina filozoficznego, tego „niemodnego” typu filmów podejmujących kwestie fundamentalne dla człowieka. Z radością polecamy więc to wydarzenie, z pewnością wyjątkowe i inne od większości festiwali filmowych w Polsce.

Na program składają się zarówno wydarzenia dla dzieci, takie jak warsztaty w Staromiejskim Domu Kultury Młodzieży, jak i projekcje filmów dla dorosłych widzów, którym często, jak już wspomnieliśmy, towarzyszą spotkania i rozmowy. Ciekawa wydaje się prezentacja prof. Małgorzaty Radkiewicz „Obrazy miłości w kinie polskim”, po której wyświetlone zostaną „Dzieje grzechu” w reżyserii Waleriana Borowczyka. Wyjątkowym gościem festiwalu jest również Mieke Bal – znana akademickiemu środowisku z wielu publikacji teoretyczka, ale również reżyserka, która zaprezentuje na Festiwalu swój najnowszy film „Resonable Doubt”. Proszę jednak nie zrażać się rzeczoną „akademickością”. Organizatorzy i uczestnicy wystrzegają się pretensjonalności na rzecz efektywnej komunikacji z publicznością. Utrzymując wysoki poziom merytoryczny dyskusji i prowadzonych spotkań, tematy w ich trakcie poruszane są omawiane w sposób odpowiedni dla obecnej na sali publiczności.

„Miłosny” program podzielony został na interesujące bloki tematyczne, takie jak: LOVE ZONE, Miłość i nauka, Brak/nadmiar miłości, Miłość i wiara, Miłość i kultura i Miłość na marginesie, sugerując kierunek obrany przez twórców w poszczególnych filmach – takich filmach, które nie są znane szerokiej publiczności, a wydają się niezwykle interesujące.

Udział w wielu wydarzeniach jest bezpłatny. Pełny program dostępny jest na stronie internetowej Festiwalu Filmu Filozoficznego (KLIK!).

Choć serce Reflektora bije na Górnym Śląsku, a do Krakowa nie jest nam po drodze – z chęcią patronujemy temu wydarzeniu, wspieramy tę cenną inicjatywę i sami wybierzemy się na niektóre z projekcji. Do zobaczenia! Kto z Krakowa, niech też pójdzie, hop hop hop!