Wystawa Carole Benzaken | Ars Cameralis

Śląsk jest już dziś nazwą o bogatym znaczeniu. Posiada tożsamość, uwidocznioną w estetycznej warstwie wizualności, jaką jest design. Za sprawą historii tworzy szerokie konteksty interdyscyplinarne, pozwalając artystom z całego świata nawiązywać w swojej twórczości do wyjątkowości regionu.

Courtesy Galerie Nathalie Obadia Paris - Bruxelles

Courtesy Galerie Nathalie Obadia Paris – Bruxelles

Wystawa francuskiej artystki Carole Benzaken, której wernisaż będzie miał miejsce 29 października 2015 roku w katowickiej Galerii Sztuki Współczesnej BWA, poświęcona będzie jej spojrzeniu na śląskość, ale także na szeroko rozumianą podróż pomiędzy mediami, technikami i odmiennymi sposobami percepcji świata rzeczywistego za pomocą języka sztuki. Będzie to spojrzenie kultury obcej, odbierającej śląskość w sposób intuicyjny, wyobcowany, choć próbujący odnaleźć własne doświadczenia w odmiennym otoczeniu. Próba nawiązania dialogu ze Śląskiem odbędzie się za sprawą światła, architektury, malarstwa i szerokiej gamy odmiennych sztuk wizualnych eksplorujących jednak jeden temat.

W ramach wystawy zostanie zaprezentowana instalacja złożona z 15 stołów świetlnych.

tytuł - (Lost) Paradise A-B

Courtesy Galerie Nathalie Obadia Paris – Bruxelles

Jutro, 29 października o godzinie 16:30, artystka wraz z kuratorką, Claire Stoulling, będą oprowadzały gości po wystawie. To wyjątkowa okazja, by móc poznać autorską wizję i skonfrontować ją z własną interpretacją dzieł.

Carole Benzaken urodziła się w 1964 roku w Grenoble. Żyje i pracuje w Paryżu. Eksperymentuje z mediami i nośnikami takimi jak malarstwo, rysunek, wideo czy szkło, mnożąc ich zastosowania i rozwijając refleksję wokół obrazu i form jego reprezentacji. Po ukończeniu w 1990 roku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Paryżu została zaproszona w 1994 roku przez Fundację Cartier do zrealizowania swojej pierwszej wystawy monograficznej. Po siedmioletnim pobycie w Stanach Zjednoczonych otrzymała w 2004 roku nagrodę Prix Marcel Duchamp i wystawiała swoje prace w Espace 315 w Centre Georges Pompidou.

Courtesy Galerie Nathalie Obadia Paris - Bruxelles

Courtesy Galerie Nathalie Obadia Paris – Bruxelles

Kurator: Claire Stoullig
Wernisaż: 29.10.2015 r., godz. 18:00
Czas trwania: 30.10.2015 r. –6.12.2015 r.
Miejsce: BWA Katowice

tekst: Mateusz Sądaj

korekta: Paulina Goncerz