Trans*festiwal | Kraków | 28-31 maja

28 maja 2015 rozpoczyna się Trans*Festiwal organizowany przez Fundację Kultura dla Tolerancji. Zapraszamy do Krakowa, bo tam odbędą się wystawy, pokazy filmowe, prezentacje, dyskusje i warsztaty.

Trans* oznacza wszelkie identyfikacje i ekspresje płciowe, inne od jednoznacznie męskich i kobiecych bądź jednoznacznie kobiece i męskie, ale odmienne od płci przypisanej przy urodzeniu. Celem Trans*Festiwalu jest edukowanie o różnorodności płciowej, w tym zwłaszcza o transpłciowości. Płeć nie jest czarno-biała, istnieje jako spektrum możliwości. Festiwal ma być bezpieczniejszą przestrzenią opartą na wzajemnej życzliwości, akceptacji i otwartości, wolną od dyskryminujących zachowań. Organizatorzy chcą stworzyć miejsce dla wyrażenia siebie wszystkim osobom, których tożsamość płciowa i/lub ekspresja płci wykraczają poza tworzone przez społeczeństwo normy.

 transfestiwal2

Co przygotowali organizatorzy?

– Uroczyste otwarcie festiwalu odbędzie się 28 maja o godz. 20:00 w Galerii Szara Kamienica podczas wernisażu wystawy Jess T. Dugan „Transcendencja”. Prace Dugan kwestionują istnienie dwubiegunowego podziału płci. Portretowane osoby definiują swoją tożsamość poza ramami „kobiecości” i „męskości” oraz poszukują ekspresji oddającej ich odczuwanie płci.

– 29 maja w galerii F.A.I.T. otwarta zostanie wystawa Ireny Kalickiej „Koń jaki jest każdy widzi”, której fotografie, inspirowane poszczególnymi hasłami z pierwszej polskiej encyklopedii „Nowe Ateny”, są ironiczną grą z potocznymi skojarzeniami i schematycznymi obrazami świata.

– 30 maja odbędą się dwa wernisaże: rysunków Arobala w galerii Onamato oraz instalacji fotograficzno-dźwiękowej Anji Weber i Sabine Ercklentz z Berlina w galerii Art Agenda Nova.

– 31 maja na zakończenie festiwalu, Siostry Nieustającej Przyjemności, główne bohaterki reportażu fotograficznego Oliviera Touron, oprowadzą po wystawie w Teatrze Barakah.

– Trans*Cafe to krótkie prezentacje, dłuższe wykłady, dyskusje oraz warsztaty przygotowane zarówno przez krajowych, jak i zagranicznych gości festiwalu. Zarówno osoby, które nie mają wiedzy o tym, czym jest transpłciowość, jak i osoby zaangażowane w aktywizm znajdą coś dla siebie. Spotkania mają zainicjować dyskusje na temat różnorodnych identyfikacji i ekspresji płciowych oraz rozpocząć namysł nad tym, czego brakuje w dominujących narracjach o transpłciowości.

– Każdy z dni Trans*Festiwalu wzbogacony zostanie o seanse filmów podejmujących tematykę transpłciowości. 28 maja w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK zostanie wyświetlona historia Anny Grodzkiej zatytułowana „Trans-akcja”. Po projekcji odbędzie się spotkanie z bohaterką. Przez trzy kolejne dni festiwalu (29-31 maja) pokazy będą wyświetlane w kinie Agrafka. W programie: „Mój domek na prerii” opowiadający o kanadyjskim artyście Rae Spoon, „Magiczne Lustro” o francuskiej surrealistce Claude Cahun oraz „Miwa – japońska ikona”, dokument o jednej z najbardziej fascynujących postaci japońskiej kultury popularnej.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Więcej informacji o festiwalu oraz szczegółowy program znajduje się na stronie www.kulturadlatolerancji.org/transfestiwal.

Honorowy Transonat nad festiwalem objęła Fundacja Trans-Fuzja.

Festiwal jest częścią projektu „Transpłciowość i różnorodność płciowa w kulturze”. Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Reflektor jest patronem medialnym Trans*Festiwalu.

korekta: Sylwester Ligocki