Śląskie Laboratorium Pedagogiki Teatru rozpoczyna działania!

Okolicznością dla powołania ŚLPT stały się obchody 250-lecia Teatru Publicznego w Polsce, jednak o faktycznym podjęciu działania zadecydowało zaangażowanie twórców projektu w obserwację lokalnego środowiska teatralnego i stworzenie kompleksowego działania, zachęcającego do integracji i wzmacniania roli teatru na Śląsku.

SLPT 2015 Logo żółte1a

Co oferuje ŚLPT?

Różnorodne działania o charakterze eduakcyjnym, w szczególności:

Panele dyskusyjne w Teatrze Śląskim – jako platforma integracji widzów, artystów teatru, pedagogów i osób zajmujących się działalnością tetaralną w każdym aspekcie.

Warsztaty mistrzowskie z przedstawicielami różnych obszarów i dziedzin teatru.

Profesjonalny kurs dla instruktorów teatralnych – cykliczne zajęcia uwzględniające umiejętności psychologiczne czy pedagogiczne, ze szczególnym uwzględnieniem budowania zespołu, procesu grupowego, a także kompetencji menedżerskich i innych umiejętności związanych z prowadzeniem działalności teatralnej; przede wszystkim ardesowane do nauczycieli i instruktorów małych środowisk wiejskich oraz nauczycieli i terapeutów świetlic środowiskowych.

Warsztaty objazdowe – dwugodzinne spotkania w szkołach na terenie województwa śląskiego, przede wszytskim w niewielkich ośrodkach z utrudnionym dostępem do oferty teatralnej oraz wśród środowisk defaworyzowanych oraz ośrodkach terapii zajęciowej; zajęcia prowadzone w okresie od marca do czerwca 2015 r. skupione są na metodach pedagogicznych, które wykorzystują teatr jako narzędzie wspomagające wielokiernkowo rozwój osobowy.

Wsparcie promocyjne i organizacyjne dla inicjatyw teatralnych na Śląsku.

Wszytskie te działania są bezpłatne i adresowane zarówno do osób chcących poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę w zakresie pedagogiki teatru, jak i szerokiego grona widzów i sympatyków teatru.

Kto za tym stoi?

SLPT 2015 Logo żółte1

Powołanie Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru było możliwe dzięki kooperacji znanych Państwu z pewnością organizacji promujących działania teatralne na Śląsku – Inqubatora Teatralnego oraz Fundacji Szafa Gra, które w ramach projektu oferują dodatkowe (poza dotychczasową aktywnością):

Biuro Inqubatora Teatralnego – przestrzeń, która funkcjonuje na dwóch płaszczyznach. Biuro stanowi zaplecze organizacyjne dla całości działań Śląskiego Laboratorium Pedagogiki Teatru. Jest miejscem, w którym można zasięgnąć wszystkich szczegółowych informacji na temat projektu, otrzymać materiały promocyjne, niezbędne formularze, itp. Druga odsłona działań Biura Inqubatora Teatralnego związana jest ze wsparciem organizacyjnym i promocyjnym oferowanym przez ŚLPT i została przygotowana z myślą o wszystkich, którzy zajmują teatrem się lub chcą się nim zająć. W ramach tych działań biuro będzie udzielać wsparcia merytorycznego z zakresu pedagogiki teatralnej, promocji działań artystycznych, możliwości pozyskiwania dofinansowań na realizację planowanych działań etc. Głównym celem biura Inqubatora jest stworzenie sieci instruktorów, aktorów, placówek chcących wspólnie rozwijać się w zakresie pedagogiki teatru. Wsparciem dla tych działań ŚLPT będzie działająca od ponad 3 lat platforma Inqubator Teatralny.

Koordynatorzy pracy biura: Jagoda Stuła i Marcin Musialik

Fundacja Szafa Gra – otwarta przestrzeń do działań twórczych i społecznych, która powstała z potrzeby serca ludzi wychodzących poza schemat. Jak piszą o sobie sami: Cenimy sobie niezależność, a jednocześnie poszukujemy wspólnego mianownika ze wszystkimi, którzy niezależnie od dziedziny pragną aktywnie dział. Szafa pełna jest pomysłów, energii oraz życzliwości – abyśmy w każdym wieku mogli czerpać ze skarbca jej możliwości.

Co w najbliższym czasie?

24 maja 2015 r. – Pałac Młodzieży w Katowicach – Warsztaty mistrzowskie z Leszkiem Bzdylem

Cykl Warsztatów Mistrzowskich, skierowany jest do studentów, uczniów oraz instruktorów teatralnych, a także wszystkich innych osób, które posiadają już pewne doświadczenie teatralne bądź są związane z teatrem. Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez znanych i uznanych twórców związanych z teatrem i posiadających własne metody pracy nad spektaklem. W ramach zajęć do prowadzenia warsztatów zostaną zaproszenie również specjaliści z zakresu pedagogiki teatru, czy szeroko rozumianej dziedziny teatru. Podczas spotkania mistrz przybliżać będzie swój warsztat pracy, a także odniesie się do całości własnego dorobku. Warsztaty będą trwały 6 godzin i będą odbywać się raz na dwa miesiące. Rekrutacja na poszczególne zajęcia będzie przeprowadzana drogą elektroniczną na trzy tygodnie przed kolejnymi warsztatami. Ilość wolnych miejsc na poszczególne zajęcia: od 15 do 20 osób.

Leszek Bzdyl fot. Tomasz Kamiński

Leszek Bzdyl fot. Tomasz Kamiński

Leszek Bzdyl – Tancerz, choreograf, reżyser, aktor. W 1990 ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim. W czasie studiów zaangażował się w działalność studenckich grup teatralnych. W latach 1987-90 pracował z Teatrem Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Od 1990 do 1992 związany z gdańskim Teatrem Ekspresji Wojciecha Misiury. W 1992 wspólnie z Katarzyną Chmielewską założył Teatr Dada von Bzdülöw. W kierowanym przez siebie teatrze wyreżyserował i stworzył choreografię do większości spektakli, Z Teatrem Dada wystąpił na licznych festiwalach i scenach teatralnych w Polsce, w ponad 20 krajach Europy, jak również w Chinach, Indiach, Korei Południowej, Stanach Zjednoczonych, Izraelu i Palestynie. Brał udział w realizacji kilkudziesięciu przedstawień na scenach na całym świecie, a także prowadzi warsztaty taneczne i aktorskie w Polsce i za granicą.

Rekrutacja trwa od 5 maja do 12 maja!

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/slaskie.laboratorium.teatru/timeline?ref=page_internal

https://www.facebook.com/events/1599346700352472/

https://www.facebook.com/inqubator.teatralny.7?fref=ts

https://www.facebook.com/fundacjaszafagra?fref=ts