Ministerialna kasa rozdana!

Wnioski na realizację działań kulturalnych, złożone przez organizacje i instytucje w listopadzie, zostały już ocenione. Tym samym zdecydowano, do kogo trafią pieniądze z resortu kultury w ramach mechanizmu Programów Ministra. Wprawdzie na wyniki odwołań od decyzji komisji eksperckich będziemy musieli jeszcze poczekać, ale już teraz chcemy przyjrzeć się, które instytucje i organizacje z Katowic i okolic będą, w najbliższym czasie, realizować projekty sygnowane logotypami Ministerstwa.

fot./ Howard Lake na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl

fot./ Howard Lake na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl

Muzyka

Wśród wydarzeń muzycznych reprezentacja lokalsów jest wyjątkowo silna. Nie ma się co dziwić: w końcu Katowice pretendują do tytułu Miasta Muzyki. Ministerialnym dofinansowaniem mogą cieszyć się katowickie wydarzenia już od lat uzyskujące resortowe wsparcie – Tauron Nowa Muzyka, Off Festival czy Rawa Blues Festival. Ministerstwo doceniło także działania muzyczne obejmujące więcej miast aglomeracji: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej Jazz i okolice / Jazz and Beyond i aż dwie propozycje Stowarzyszenia gorczycki.pl – 10. Międzynarodowy Festiwal im. G. G. Gorczyckiego i Festiwal 25-lecia Cameraty Silesia. Możemy być pewni, że w Katowicach po raz kolejny pojawi się muzyka kameralna za sprawą XXIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej Kwartet Śląski i jego goście.

Wśród wydarzeń, organizowanych w bardziej odległych od Katowic miastach regionu, warto zwrócić uwagę na propozycje Bielskiego Centrum Kultury – ministerialną dotację otrzymał zarówno XX Festiwal Kompozytorów Polskich, jak i XIII Jazzowa Jesień w Bielsku-Białej.
Natomiast częstochowski XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater uzyskał najwyższą w regionie ocenę ekspertów. Lokata doprawdy imponująca! Doceniona została także propozycja z Cieszyna, gdzie z ministerialnym wsparciem zorganizowany zostanie Festiwal Muzyki Wokalnej Viva il canto.

fot./ Jake Bellucci na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl

fot./ Jake Bellucci na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl

Teatr

Jeśli chodzi o wydarzenia teatralne, które znalazły uznanie w Warszawie – nie ma zaskoczeń. Dofinansowanie otrzymały najważniejsze teatralne wydarzenia w regionie: XVII Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE 2015 w Katowicach, XV Jubileuszowy Festiwal Dramaturgii Współczesnej Rzeczywistość Przedstawiona w Zabrzu i bytomski 17. Międzynarodowy Festiwal Teatromania.

Pod kreską znalazły się 21. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych A PART i 21 Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej Rozbark in motion. Obydwie imprezy otrzymały jednak liczbę punktów umożliwiającą im odwołanie się, więc jest jeszcze szansa, że i te działania otrzymają ministerialne wsparcie.

fot./ Jonathan Boeke na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl

fot./ Jonathan Boeke na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl

Film

Lista filmowych wydarzeń, jakie otrzymają dofinansowanie jest znaczenie krótsza. Jedynie cieszyńskie Kino na granicy i katowicki Regiofun spotkały się z aprobatą komisji ministerialnych. Na wyniki odwołań będą musiały poczekać takie inicjatywy jak Cropp Kultowe czy Ars Independent. Drugi z wymienionych festiwali, choć zajmuje już stałe miejsce w kalendarzu filmowych wydarzeń na Śląsku – nie ma szczęścia do ministerialnych dotacji. Mimo ciekawej oferty programowej jeszcze ani razu, od początku swojej działalności, nie otrzymał dofinansowania.

Pedro

fot./ Pedro na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl

Sztuki wizualne

Z ministerialnych dotacji na wydarzenia z zakresu sztuk wizualnych skorzysta bielskie BWA. Galeria otrzymała dofinansowanie zarówno na organizację 42. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2015, jak i wystawy Ewa Juszkiewicz – Malarstwo. Dotację, już po raz kolejny, otrzyma także katowicki Street Art Festival. Pozytywnym zaskoczeniem jest dofinansowanie dla instytucji Ars Cameralis Silesiae Superioris, której projekty we wcześniejszych latach nie były doceniane. Tym razem stało się inaczej i organizowana w ramach kolejnej edycji festiwalu Ars Cameralis wystawa prac Carole Benzaken, będzie sygnowana ministerialnymi logotypami.

fot./ Kevin Dooley na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl

fot./ Kevin Dooley na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl

Promocja literatury… lub czasopisma

W programie Promocja literatury i czytelnictwa na szczególną uwagę zasługują dotacje dla czasopism. Szczęśliwie, po rocznej przerwie, na listę dotowanych przez Ministerstwo pism, wraca Reflektor, który znów pojawiać się będzie w formie elektronicznych magazynów (i to przez dwa najbliższe lata!). Poza tym (co nie dziwi) dotowane będą także wydania kolejnych numerów Opcji i ArtPAPIERU.

Wśród regionalnych inicjatyw mających na celu promowanie czytelnictwa – doceniony został pomysł Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu pod hasłem Literackie lato grozy na wesoło. Sporą dotację otrzymała także III edycja Festiwalu Zderzenia Literackie organizowanego przez instytucję Ars Cameralis Silesiae Superioris.

fot./ SpephhxBby na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl

fot./ SpephhxBby na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl

Edukacja

Ministerialne dotacje na działania edukacyjne to dla wnioskodawców szczególna nagroda – zwykle właśnie w tym programie składanych jest najwięcej wniosków, co oznacza, że konkurencja jest tu największa. Wśród propozycji wydarzeń artystycznych dla dzieci dotacją może cieszyć się Gliwicki Teatr Muzyczny, który zyskał wsparcie finansowe resortu na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu XXI Dziecięce Spotkania Teatralne i Teatr Dzieci Zagłębia, który realizować będzie projekt Teatr Nowych Kierunków. Centrum Kultury Katowice z ministerialną dotacją będzie mogło kontynuować realizację koncertów z cyklu Rodzinne Matinée, a Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki Silesia – cykl Mamo, Tato, chodźmy na koncert!. Dofinansowana zostanie także kolejna edycja Międzynarodowego Festiwal Teatrów Lalek Katowice – Dzieciom.
Z propozycji zadań edukacyjno-animacyjnych po raz kolejny doceniony został realizowany w Centrum Kultury Katowice projekt Future Artist. Wysoką lokatę otrzymał też projekt katowickiego Miejskiego Domu Kultury Koszutka pt. Opowieści stąd. Ta dotacja cieszy tym bardziej, iż MDK dotychczas rzadko pojawiał się w gronie wnioskodawców. Działania edukacyjne będzie też realizować Galeria Sztuki Współczesnej BWA w kolejnej edycji projektu DO SZTUKI GOTOWI START! i Instytucja Filmowa Silesia Film w ramach działania Fabuła – Akcja! Filmowy masterclass dla dzieci i nauczycieli. Muzycznie edukować będzie instytucja kultury Katowice – Miasto Ogrodów w czasie kolejnych spotkań Biura Dźwięku Katowice, a Fundacja Gische zrealizuje z ministerialnym wsparciem projekt Mój Kawałek Ogrodu.

W zakresie edukacji artystycznej dotację otrzymało Stowarzyszenie gorczycki.pl na realizację kolejnej edycji Młodej Filharmonii AUKSO.
Wśród dotowanych działań edukacyjnych na uwagę zasługuje jednak najbardziej projekt Medialab Katowice instytucji kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Na liście dofinansowanych działań z zakresu edukacji medialnej i informacyjnej znalazł się na drugim miejscu. Wynik równie imponujący, jak poziom medialabowych działań. Dodatkowo dofinansowanie w tym samym programie otrzymał także inny projekt Miasta Ogrodów pod nazwą Hipertekstowo.

fot./ Sean MacEntee na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl

fot./ Sean MacEntee na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL) http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl

Obserwatorium

Z ministerialnej dotacji skorzystają też w najbliższym czasie regionalne inicjatywy badawcze. Biblioteka Śląska (pod postacią Domu Oświatowego) będzie realizować badania nad zwiększeniem kompetencji młodych ludzi z rejonu Śląska do odbioru sztuki najnowszej (wraz z kształceniem kadr animatorów kultury), a Bytomskie Centrum Kultury badanie środowiska polskich artystów i kuratorów w obliczu praktyk krytyki instytucjonalnej w latach 1985-2014.

Poza wymienionymi inicjatywami regionalne placówki kultury otrzymały także wsparcie na infrastrukturę i projekty związane z tematyką dziedzictwa kulturowego. Pełna lista dotowanych inicjatyw (wkrótce zapewne poszerzona o projekty, które dofinansowanie otrzymają w drodze odwołania) jest dostępna na stronie Ministerstwa (KLIK!)