CZYTANIEC – Instytut Muzyki i Tańca w Bibliotece Śląskiej

20 lutego 2015 r. o godz. 17.00 w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej (Katowice, ul. Francuska 12) odbędzie się promocja wydawnictw o tańcu połączona z dyskusją.

 „Czytaniec” to cykl spotkań organizowanych przez Bibliotekę IMiT we współpracy z bibliotekami i instytucjami kultury w całej Polsce, zainteresowanymi promocją wydawnictw poświęconych tańcu i upowszechnianiem czytelnictwa w tym zakresie. W ramach projektu odbywać się będą spotkania z autorami, dyskusje i inne wydarzenia towarzyszące. Inicjatywa ma nie tylko zachęcać czytelników do sięgnięcia po najnowsze pozycje poświęcone tej dziedzinie, ale również integrować lokalne środowiska zajmujące się tańcem w Polsce (teoretyków, krytyków i praktyków).

Istotnym elementem projektu jest czasowe udostępnianie zbiorów Biblioteki IMiT w ramach sieci współpracy w różnych miejscach w Polsce, zwiększające dostęp czytelników do często niskonakładowych pozycji, jak również zachęcające instytucje i biblioteki do wspierania promocji wydawnictw o tańcu.

Spotkanie inaugurujące cykl odbędzie się w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach, która w ramach swojej misji upowszechniania czytelnictwa w całym województwie śląskim, podejmuje współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i zrzeszeniami, wspierając tym samym inicjatywy promujące czytelnictwo w różnych zakresach – w tym wypadku w obszarze tańca i dziedzin pokrewnych.

W programie spotkania:

prezentacja wydawnictw dofinansowanych przez IMiT w 2014 r. oraz

panel dyskusyjny „Pisanie o tańcu” z udziałem: Joanny Szymajdy, Julii HoczykMagdaleny Zamorskiej.

Joanna_Szymajda

Joanna Szymajda

Magdalena_Zamorska_fot._Irena_Lipinska

Magdalena Zamorska. Fot. Irena Lipińska

Wśród książek, o których będzie mowa znajdują się:

Katarzyna Markiewicz (red.), „Oskar Kolberg 1814 – 1890”

Z okazji ustanowienia roku 2014 Rokiem Kolberga, Muzeum Wsi Radomskiej wydało album biograficzny przedstawiający kolejne etapy i najważniejsze epizody z życia Oskara Kolberga dokumentującego m.in. tańce tradycyjne polskiej wsi. Ilustrowany dokumentami osobistymi, reprodukcjami XIX-wiecznych rękopisów, portretami Kolberga, jego rodziny i innych osób mu bliskich, a także widokami miejsc ważnych w jego życiu – prywatnym i w wędrówkach etnograficznych – przybliży go czytelnikom jako człowieka i uczonego.

Sally Banes, „Terpsychora w tenisówkach. Taniec post-modern”

Jest to pozycja należąca do kanonu teoretycznych rozważań nad tańcem współczesnym. Napisana przystępnym językiem, ukazuje szerokie tło społeczne i artystyczne, z którego wyrosła i na którym rozkwitła amerykańska awangarda taneczna. Czytelnicy mają okazję poznać nie tylko taniec, ale również sztukę plastyczną, teatralną i – rodzący się w Nowym Jorku lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – performance artystyczny.

Stefan Drajewski, „Conrad Drzewiecki. Reformator polskiego baletu”

Książka o niezwyczajnym tancerzu i choreografie. Drzewiecki dokonał rewolucji w polskim balecie, która zaowocowała w 1973 roku powstaniem Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu. Autor „lepi” portret artysty z okruchów recenzji, wypowiedzi Drzewieckiego, wspomnień tancerzy i współpracowników, usuwając w cień siebie. Opisuje, a nie osądza. Wzorem profesora Zbigniewa Raszewskiego autor nie gardzi anegdotami, opowieściami, które czasami są tylko w wyobraźni tych, którzy otaczali bohatera książki.

Kazuo Ohno, Yoshito Ohno, „Świat butoh Kazuo Ohno”

Książka i świat Kazuo Ohno, mistrza „tańca ponad wszystkie tańce” – butoh, jednego z największych performerów XX wieku. Pełna emocji opowieść Yoshito Ohno krążąca wokół fotografii ojca. Zwłaszcza fragmenty zajęć tworzą żywy obraz artysty i uchylają drzwi do prawdziwego świata butoh. Kto podejmie wyzwanie i przekroczy próg ten wyruszy w podróż życia – ponad granicami i poza czasem.

Magdalena Zamorska, „Obecni ciałem. Warsztat polskich tancerzy buto”

Jest to pierwsza publikacja na rodzimym rynku wydawniczym poświęcona wnikliwej analizie polskiej sceny butō. Autorka przygląda się polskim artystom nurtu butō na tle jego transkulturowej genezy, jak również warsztatu wybranych japońskich reprezentantów. W ostatniej części książki autorka analizuje proces treningowy, jak również zagadnienie transformacji tancerza i widza, z wykorzystaniem instrumentarium współczesnej neurobiologii.

Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Katarzyna Słoboda (red.), „Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca”

Jest to pierwsze w Polsce wydawnictwo poświęcone zagadnieniu improwizacji. Antologia dwudziestu pięciu tekstów (po raz pierwszy tłumaczonych na język polski lub opracowanych na potrzeby publikacji) jest próbą ukazania problemu w sposób wielowymiarowy, poprzez uwzględnienie kontekstu filozoficznego, kulturowego i społecznego.

Tomasz Ciesielski, „Taneczny umysł. Teatr ruchu i tańca w perspektywie neurokognitywistycznej”

Publikacja podejmuje próbę ukazania najnowszych odkryć z zakresu neuronauk i kognitywizmu, które mogą znaleźć zastosowanie w analizie tańca. Wiedza na temat mechanizmów reprezentacji i symulacji motorycznej mózgu, struktur pamięci, działania szlaków percepcyjnych oraz budowy sieci neuronowych została wykorzystana zarówno do badania procesu tworzenia tańca, jak i jego wykonania. Te same narzędzia posłużyły do zgłębienia doświadczenia widza teatru ruchu. Na tym gruncie ukazano neuroestetykę tańca oraz różne sposoby włączania jej ustaleń w działania artystów.

Joanna Szymajda (red.), „Taniec w Europie po 1989. Communitas i Inny”

Zbiór tekstów opisuje rozwój tańca współczesnego w Europie Środkowej i Wschodniej po przemianach ustrojowych – czy wręcz rewolucjach – które miały miejsce w 1989 roku. Motywem przewodnim książki jest idea wspólnoty – zbiór ma pokazać, jak różnorodne postawy, przyjęte przez środowiska tańca w opisywanych krajach nawiązywały, w sposób mniej lub bardziej zamierzony, do tego pojęcia. Wyrazem tego zjawiska były powiązania opozycyjne, struktury instytucjonalne, czy wyodrębniające się wspólnoty artystyczne zrzeszających tancerzy i choreografów. Wydawcą dwujęzycznej (polsko-angielskiej) książki jest renomowane brytyjskie wydawnictwo Routledge.

Anya Peterson Royce, „Antropologia tańca”

Jest to pozycja założycielska dla nowoczesnego myślenia o tańcu. W swoich badaniach nad tańcem, prowadzonych z perspektywy antropologicznej, Royce łączy własne doświadczenia związane z tańcem z wiedzą etnograficzną i wiedzą o kulturze, co pozwala jej sytuować taniec w obrębie innych sztuk performatywnych.

Publikacje zostaną udostępnione przez IMiT czytelnikom Biblioteki Śląskiej od 20 lutego do 31 marca 2015 r. w Czytelni Sztuk Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej. Przewidziany jest również konkurs na recenzję.

Biogramy panelistów:

Joanna Szymajda – zastępca dyrektora IMiT. Doktor nauk humanistycznych, autorka tekstów naukowych i krytycznych o tańcu współczesnym, publikowanych na łamach m.in. „Dialogu”, „Teatru” i „Didaskaliów” oraz „Opcji”. Pracowała m.in. jako kuratorka projektów tanecznych, np. w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur, oraz koordynatorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł.

Magdalena Zamorska – doktor nauk humanistycznych, kulturoznawczyni, tłumaczka; adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Do jej zainteresowań badawczych należą: strategie twórcze, zagadnienia doświadczania, percepcji i recepcji, sposoby angażowania widza w nowym tańcu, jak również związki sztuk performatywnych z technologią i nauką. Zrealizowała projekt badawczy „Multimedia: strategie wykorzystywania nowych mediów (elektronicznych, cyfrowych) w polskim nowym tańcu”. Publikowała w wielu pismach, m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Didaskaliach”, „Teatrze”.

Julia Hoczyk – teatrolożka, krytyczka i teoretyczka tańca, redaktorka. Doktorantka Instytutu Sztuki PAN. Teksty krytyczne publikowała m.in. w „Didaskaliach”, „Teatrze”, „Opcjach”, „Dwutygodniku.com” i na portalu nowytaniec.pl. W latach 2005–2010 była redaktorką „Sceny” – periodyku poświęconego kulturze i edukacji teatralnej, w latach 2008–2011 – sieciowego miesięcznika „Kultura Enter”, a obecnie – portalu taniecPOLSKA.pl (inicjatywy Instytutu Muzyki i Tańca), poświęconego przede wszystkim informacji, promocji i dokumentacji tańca artystycznego w Polsce. Współpracuje z Akademią Teatralną, gdzie m.in. prowadzi zajęcia poświęcone analizie teatru tańca i tańca współczesnego.

Czytaniec

Zapraszamy!

Anna Duda