Transfuturyzm, czyli tęsknota za awangardą

Transfuturyzacja świata trwa, ogłoszono stan wyjątkowy. Nastąpił nieoczekiwany zwrot ku przeszłości. Czy ruch transfuturyzmu to hołd dla pionierskich dokonań artystycznych minionego wieku, czy też śmiała próba przewyższenia sztuki prekursorów awangardy?

 

10645213_10203057158046296_2016220937437486718_n

Plakat promujący spotkanie „TRANS÷FUTURYŚCI NA WIEŻY CIŚNIEŃ”

Transfuturyści to ugrupowanie artystyczne założone w 2014 roku przez młodych artystów pochodzących ze środowiska krakowskiego. Ich twórczość ma charakter interdyscyplinarny, bowiem wśród dziedzin sztuki, którymi się zajmują, wymienić należy malarstwo, performance oraz poezję. Inspirację dla nich stanowi sztuka okresu dwudziestolecia międzywojennego, w szczególności futuryzm, choć w ich groteskowych wystąpieniach dostrzec można wpływy surrealizmu czy dadaizmu. Artyści nie wierzą w wyczerpanie sztuki, nieustannie poszukują nowych form i treści.

10417486_975571519139680_3460932831276825728_n

Wystąpienie Transfuturystów w Klubie Kabaret (Kraków)

Pierwsze publiczne wystąpienie transfuturystów miało miejsce 21 marca 2014 roku w krakowskiej herbaciarni Nie lubię poniedziałków (przy ulicy Szlak). Wydarzeniu temu towarzyszyło wydanie Jednodniówki Towarzystwa Futurystycznego zawierającej pierwszy manifest grupy autorstwa Cyryla Miro.

,,Niech drżą kołtuni i hipsterzy wszystkich krajów – zarówno wasz zły smak, jak i wasza pretensja dobrego zostaną postawione przed naszym trybunałem’’ – grzmią transfuturyści.
Nie boją się podejmować trudnych tematów społecznych, takich jak gender, popierają wprowadzenie edukacji równościowej oraz jednakowych płac dla kobiet i mężczyzn. Sprzeciwiają się jednak futurystycznemu pojęciu kobiety jako maszyny rozrodczej. Sądzą też, że trzeba wyzwolić społeczeństwo z tradycji, której miejsce jest w mauzoleum. Sprzyja bowiem ona szerzeniu nietolerancji, tworzeniu stereotypów czy popadaniu w konwenanse. Utarte schematy funkcjonujące w społeczeństwie ograniczają rozwój intelektualny czy artystyczny ludzkości.

10298787_830550603641773_8542005095143639686_n

„Cudowne dziecko Narcyzy Beneluks i Mundka Ateneubauma” Apla B.

W swojej twórczości transfuturystycznej wyrażają aprobatę także dla pędu, ruchu, osiągnięć techniki czy też środków transportu. Jest to szczególnie widoczne w wierszach Autobus – kompilacja przesiadek Igora z Nasa czy też Galopem po nacjonalistach Mundka Atenebauma.

Twórczość plastyczną artystów stanowią kolaże, rysunki, obrazy oraz plakaty zapowiadające ich wystąpienia. Na szczególną uwagę zasługują rysunki, ze względu na nietypowe, groteskowe oraz karykaturalne ujęcie postaci.

transfuturo3

10606195_735990783139388_5109240143183416343_n

Grupa ma na koncie liczne wystąpienia, między innymi w krakowskim Zielonym Kontrabasie, rzeszowskiej Garncarni Plastyków czy podczas Nocy Kultury w Lublinie. W czasie tych spotkań odczytywano manifesty programowe, prozę, wiersze. Zaprezentowano także wystawę kolaży. Artyści często w swoje oryginalne wystąpienia angażują publiczność. Transfuturyści z pewnością należą do najciekawszych twórców młodego pokolenia. Będziemy bacznie przyglądać się ich poczynaniom. Mam nadzieję, że nie raz nas jeszcze zaskoczą.

Wszystkie fotografie dzięki uprzejmości Transfuturystów, więcej informacji oraz zdjęć znajdziecie na oficjalnym fanpage ugrupowania  https://www.facebook.com/transfuturo

Korekta: Hanna Colik