Świetne dzieciaki !

Kiedy na scenie mogą spotkać się ze sobą dzieci ze wszystkich stron świata?  Tylko w czasie finału akcji „Brave Kids”! Tylko tam połączone tradycje krajów, z których pochodzą, tworzą tak żywiołowe widowisko.

007_2014_07_11_Brave Kids_Grand Final_1707

fot. Filip Basara

W tym roku po raz piąty do Polski przyjechały dzieci z całego świata, po to, by wspólnie z liderami artystycznymi z szwedzkiej grupy Awake Projects przygotować program wystawiany na festiwalu „Brave. Przeciw wykluczeniom z kultury“. Dzieci przez dwa tygodnie uczestniczyły w warsztatach, a następnie spotkały się w dolnośląskich Krośnicach, gdzie dzieliły się swoimi umiejętnościami, przekraczając kulturowe i językowe bariery.

Efektem ich działań (wbrew moim obawom) nie był występ w stylu „wszystkie dzieci nasze są”, jakoś dotrwamy do końca, a cudowne widowisko o wysokim poziomie artystycznym, wzruszające i pełne radości.

Rozpoczęło się w ciemności, w której można było usłyszeć rytmiczne tupanie i równo powtarzane okrzyki. Jednak gdy włączono światło, okazało się, że widowisko nie pozostanie jednolite. Na scenie zgromadziła się prawie setka kolorowo ubranych dzieci, tworzących patchworkowy występ, w którym poszczególne elementy były łączone ze sobą na zasadach remiksu. Punktem wyjścia były tu tańce i rytuały tradycyjne dla danych kultur, które – przetworzone – stworzyły nową jakość. Na scenie mieszały się ze sobą elementy pochodzące z Teatru Cyrkowego Mongolfieri z Sankt Petersburga, brazylijskiej capoeiry i tańców Zimbabwe. Każda z tradycji, a nawet każdy z występujących miał szansę zaistnieć i objąć przez chwilę władzę nad sceną.

Cały czas widoczna była świetna praca liderów, opiekujących się całością, dbających o to by dzieci, nie zagubiły się w takcie występu. Przygotowanie techniczne łączyło się tu z radością występujących. Pewnie dlatego osobnym występem stało się wyjście do braw, w czasie którego nikt nie chciał zejść ze sceny. Rozentuzjazmowana publiczność też nie mogła pożegnać się z występującymi.

Nie lubię dzieci na scenie, trafiłam tu trochę przypadkiem. A jednak przyjazd na kolejny, przyszłoroczny finał akcji zaczynam planować już teraz.

Te dzieci są świetne!

Finał projektu odbył się 11 lipca w ramach festiwalu „Brave. przeciw wypędzeniom z kultury”.

 Wywiad z organizatorami projektu Brave Kids