W tym szaleństwie jest metoda // Prolog – Rozbark in Motion

Zaburzenia osobowości to zaburzenia psychiczne objawiające się trwałym nieprzystosowaniem do środowiska i trudnościami w myśleniu o społeczeństwie i postrzeganiu siebie oraz problemami w funkcjonowaniu behawioralnym. Taka jest definicja z medycznego punktu widzenia. Jej interpretacją zajął się Maciej Cierzniak, przygotowujący choreografię do przedstawienia będącego częścią PROLOGU Festiwalu ROZBARK IN MOTION.

osobowosc_zaburzona_1Fotografia z materiałów prasowych teatru.

„Osobowość zaburzona” jest autorskim spektaklem tancerza Teatru Rozrywki w Chorzowie. Akcja rozgrywa się w przytłaczającej, ciemnej i wilgotnej, szpitalnej „Sali C” Zakładu Zamkniętego. Niepowtarzalną aurę występu buduje nie tylko taniec i muzyka, ale również nietuzinkowa gra świateł, wizualizacje i monologi.

Każdy z pięciu tancerzy odgrywa inne zaburzenie, dostosowuje do niego sposób poruszania się czy mówienia. Całości dopełnia specyficzna muzyka, dopasowana do konkretnego przypadku chorobowego. Mała sala sprawia, że widzów i tancerzy nie oddziela żadna granica. Spektakl nasycony jest grozą i napięciem. Jedynym oświetlonym punktem jest brzęcząca lampa, emitująca przerywane światło, potęgujące niepokój. Przedstawienie jest skoncentrowane na ukazaniu publiczności skrajnych emocji i to one dominują również w każdym układzie tanecznym. Umysł nie radzi sobie z ograniczeniami ciała, duchowość determinuje wygląd zewnętrzny, słowa identyfikują, ale potrafią także ukrywać ludzi – przed innymi, ale również przed nimi samymi.

Temat obsesji jest dość nietypowym materiałem dla pracy scenicznej, zwłaszcza w ujęciu tanecznym. To sprawia, że uczestnictwo w tym projekcie obfituje w niejednoznaczne odczucia. Z jednej strony przytłacza, a z drugiej porusza do zastanowienia się nad kondycją dzisiejszej rzeczywistości, w której wszystko może prowadzić do obłąkania. Dramat ludzi to również dramat społeczeństwa, a dramat społeczeństwa to nieszczęście nas samych. „Osobowość zaburzona” w pewien sposób odczarowuje nieznany obszar ludzkiej psychiki. Choć może brzmi to nieprawdopodobnie, ułomność nabiera cech normalności, a niezgodność ciała i duszy ukazuje się jako symbioza ograniczeń i obłędu.

Manią jednego z bohaterów, jest droga człowieka od życia ku śmierci. Wciąż powtarza, że jest to droga z punktu A (narodzin), do punktu C (śmierci), przez punkt B (życie). Choć jest to maksyma szaleńca, jest to tak naprawdę niezwykła, prosta prawda o ludzkim istnieniu. Nieokreśloność tego świata podkreśla również fragmentaryczna choreografia – chaotyczna, a jednak zamknięta w ramy czasowe kolejnych występów. Przypadkowość ruchu zderzona z ograniczeniami przestrzeni sprawia, że widz zaczyna zauważać pewną spajającą to wszystko ideę, która powoduje, że z chaosu wyłaniają się uporządkowane, odwieczne prawdy. Człowiek w rzeczywistości zmaga się więc z samym sobą i to jego ograniczenia zatrzymują go przed osiągnięciem zamierzonych celów.

Tych pięć historii w odmienny sposób przedstawia różne sposoby interpretowania uczuć, wchodzenia w relacje i utrzymywania kontaktów. Spektakl jest nie tylko wnikliwym studium psychologicznym, ale także socjologicznym. Bohaterowie nie potrafią sobie poradzić ze swoim życiem i nad nim zapanować, a to przekłada się na zaburzone współistnienie z otaczającymi ich ludźmi i światem. „Osobowość zaburzona” to opowieść o chorobie psychicznej dotykającej tych, którzy po prostu nie są świadomi własnej egzystencji i jej sensu. Widzowie nie tylko oglądają spektakl, ale również w nim uczestniczą, stając się częścią tego obłąkanego świata. Taki zabieg sprawia, że problemy bohaterów występujących na scenie przestają być odległe, a ich ułomności nie są czymś oderwanym od codziennej rzeczywistości – stają się jej spójną częścią.

„Osobowość zaburzona”

Scenariusz, choreografia, reżyseria i realizacja: Maciej Cierzniak
Muzyka: Brandt Brauer Frick Ensemble, Benn Jordan, Coil, Nu Global Groves, Abel Korzeniowski
Wizualizacje: Marek Chudziński
Światło: Marek Mroczkowski
Dźwięk: Mirosław Wołoszyn
Inspicjent: Artur Wacławek
Nadzór nad projektem od strony psychologicznej: mgr psychologii Martyna Sobczyk
Opieka producencka: Teatr Rozrywki
Czas: 50 min.