NGO #FotoBzik

O pozycję fotografii jako dziedziny sztuki trzeba zawalczyć. O uznanie osób fotografujących  – także. Podjęła się tego grupa pasjonatów z Krakowa. Zapytani o jedno słowo, najlepiej określające charakter ich pracy, mówią odwaga. Naszą galerię inspirujących NGO otwiera Stowarzyszenie Fotograficzne FotoBzik. Na pytania w imieniu grupy odpowiedziała nam jego wiceprezes – Iwona Kubica.

 1. Ilu członków liczy Wasza organizacja i w jaki sposób organizujecie swoją pracę?

Fotobzik formalnie liczy około 20. osób, które są członkami Stowarzyszenia, ale nieformalnie organizację tworzą wszyscy, ktorzy wspierają nasze działania, czy to poprzez uczestnictwo w spotkaniach, wspólną, twórczą wymianę zdań, czy udział w warsztatach. Przyjaciele FotoBzika pełnią dla Stowarzyszenia przeróżne funkcje: Gabrysia przeprowadza wywiady z fotografami, Ania jest skarbnikiem, Karolina fotografem spotkań, które organizujemy itp.

 1. Od kiedy działacie i jakie były początki założenia organizacji? Skąd Wasza nazwa?

Działamy od listopada 2011 roku, pomysł narodził sie spontanicznie podczas wernisażu fotograficznego Izy – obecnie prezesa Stowarzyszenia. Fotobzik powstał z miłosci do fotografii jako sztuki i z potrzeby dialogu o obrazie fotograficznym i fotografii w ogóle. Nazwa padła szybko i frywolnie podczas wernisażu, jako jedna z zabawniejszych opcji.

fot. Karolina Moskała

fot. Karolina Moskała

 

 1. Jak określilibyście najważniejsze cele Waszych działań?

Inspirowanie do samodzielnego, twórczego działania fotograficznego. Wskazanie na niestandardowe sposoby spędzenia czasu wolnego. Edukacja poprzez bezpośredni kontakt z twórcą. Szerzenie wiedzy o obrazie fotograficznym i sztuce.

 1. Jeśli jedno słowo miało by oddawać atmosferę działań, jakich się podejmujecie, jakie słowo by to było?

Odwaga.

 1. W jakich sferach szukacie inspiracji do działań?

W życiu codziennym ludzi otwartych na twórczość innego człowieka, w sferach takich dziedzin sztuki, jak fotografia, performance, sztuka video i oczywiście fotografia.

 1. Do kogo adresujecie swoje działania?

Do wszystkich pasjonatów fotografii, ktorzy szanują działania swoje i innych.

 1. Z jakimi innymi instytucjami lub partnerami współpracujecie?

Często wspólpracujemy z Małopolskim Ogrodem Sztuki, w którym odbywają się organizowane przez nas spotkania z cyklu !ART COME OUT! Chetnie podejmujemy wspólne działania z Galerią Pauza, która udostepnia nam przestrzeń galeryjną na finałowe wystawy Projektu Przetwórnia, który cyklicznie organizujemy.

fot. Karolina Moskała

fot. Karolina Moskała

 1. Jaki zasięg terytorialny obejmują wasze działania? Jakie przestrzenie życia publicznego Wasza instytucja stara się adaptować?

Nasze działania skupiaja się wokół i w centrum Krakowa – szczególnie wystawy oraz spotkania autorskie, czy warsztaty, ale już Projekt Przetwórnia ma charakter ogólnopolski.

 1. Jaką rolę chcecie pełnić w obszarze, w jakim działacie?

Chcemy promować twórczość fotograficzną, organizować wystawy, wspierać utalentowanych ludzi.

 1. Jakie zalety widzicie w podejmowanych przez Was działaniach?

Kontakt z kreatywnymi, twórczymi ludźmi, zachętę do fotografowania i rozwijania swoich umiejętności w tej dziedzinie, poznawania nowych technik fotograficznych, wspólne realizacje i wzajemne wsparcie w tworzeniu.

Jakich problemów doświadczacie w pracy Waszej instytucji?

Brak czasu, czasami również pieniędzy, na zrealizowanie wszystkich pomysłów i marzeń.

 1. Jakie Waszym zdaniem są najmocniejsze i najsłabsze strony działalności kulturalnej w Polsce? Gdybyście mogli wyobrazić sobie idealny kształt otaczającej Was rzeczywistości społeczno-kulturalnej, jakby ona wyglądała?

Sztuka byłaby doceniana, poznawana, dyskutowana, ważna. Osoby będące odbiorcami sztuki potrafiły by uzasadnić dlaczego dane dzieło im się podoba lub nie.

fot. Karolina Moskała

fot. Karolina Moskała

 1. Jak myślicie, czego potrzebujemy by móc rozwijać się kulturalnie?

Chęci, czasu, wiedzy o sztuce, umiejętności selekcji wydarzeń kulturalnych, w których chcemy wziąć udział, otwartości na to co nowe, na inny język przekazu informacji, wytrwałości w zdobywaniu narzędzi potrzebnych do odczytania dzieła sztuki.

 1. Wasze przesłanie do świata to….

Nie mamy jednego, uniwersalnego przesłania do świata, po prostu szanujemy sztukę i twórczość artystyczną, doceniamy starania o rozwój umiejętności fotograficznych, działamy kulturalnie .

Aktualne działania: II edycja projektu PRZETWÓRNIA

Idea

W Przetwórni udział bierze zaproszony przez FotoBzik wybitny fotografik z Polski lub z zagranicy. Gościem pierwszej edycji był  Tomasz Gudzowaty. Do udziału w II edycji zaproszony został Jacek Poremba specjalizujący się w fotografii portretowej gwiazd, fotografii mody oraz fotografii reklamowej a poza działalnością komercyjną doskonale radzi sobie w obszarze fotografii artystycznej: jest autorem wielu wystaw indywidualnych oraz laureatem międzynarodowych oraz krajowych konkursów fotograficznych. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w kraju i za granicą, m.in. w CSW na Zamku Ujazdowskim w Warszawie, w 1998 Photokina w Niemczech oraz w 2003 w Galerii Pauza w Krakowie.

Przebieg

 1. Nabór projektów
  Każdy autor może nadesłać swój cykl od 5 do 15 zdjęć zainspirowanych twórczością Jacka Poremby w terminie od 2 stycznia 2014 do 15 marca 2014 na adres projektprzetwornia@gmail.com z dopiskiem „Jacek Poremba”.
 2. Otwarte konsultacje Projektu Przetwórnia
  W trakcie trwania naboru prac zorganizowane zostaną bezpłatne konsultacje z profesjonalnymi fotografami. Mamy nadzieję, że taka możliwość ucieszy osoby chcące dopracować swoje zestawy prac i liczące na twórczą korektę swoich fotografii. Na konsultacje będą obowiązywały zapisy poprzez pocztę e-mail. O terminach poinformujemy na stronie www.projektprzetwornia.com
 3. Ocena oraz Gala Finałowa wyłaniająca zwycięzców 6 kwietnia 2014
  Wszystkie zgłoszone do projektu zestawy fotograficzne zostaną przedstawione ekspertowi Przetwórni. Jacek Poremba wyłoni 10 najciekawszych cykli fotograficznych, które podda publicznemu komentarzowi na otwartym spotkaniu 6-go kwietnia 2014 roku w Małopolskim Ogrodzie Sztuki. W trakcie trwania gali finałowej wyłonionych zostanie 3 zwycięzców II edycji Projektu Przetwórnia.
 4. Nagroda specjalna Mecenasów wydarzenia Akademii Nikona oraz Szerokiego Kadru
  Mecenasi projektu nagrodzą laureata nadając mu miano Fotografa Miesiąca Szerokiego Kadru. Laureat będzie bohaterem filmu, który zostanie zamieszczony na stronie: http://www.szerokikadr.pl/fotograf-miesiaca. Dwie pozostałe osoby otrzymają dowolny, wybrany przez siebie kurs Akademii Nikona: http://www.akademianikona.pl/kursy/.
 5. Nagroda specjalna Digital Camera Polska. Redakcja miesięcznika
  Digital Camera Polska przyzna własne wyróżnienia w projekcie, a ich laureatów nagrodzi publikacją zdjęć na łamach czasopisma.
 6. Nagroda specjalna Stowarzyszenia Fotograficznego FotoBzik
  Zarząd Stowarzyszenia przyzna własne wyróżnienia w projekcie, a ich laureatów nagrodzi projekcją ich zdjęć w Kinie Pauza w trakcie trwania wystawy zwycięzców projektu.
 7. Produkcja wystawy i ekspozycja nagrodzonych zdjęć w Galerii Pauza w Krakowie oraz publikacja w katalogu.

Do kogo jest skierowany Projekt Przetwórnia?
Do wszystkich świadomie posługujących się medium fotograficznym. Do studentów oraz absolwentów uczelni artystycznych, jak również do zaawansowanych fotoamatorów.

 Strona wydarzenia na Facebooku

www.projektprzetwornia.com

www.fotobzik.pl