Rozmowy zasadnicze

Reflektor zaprasza na „Rozmowy zasadnicze”! Objęliśmy patronat nad cyklem spotkań dyskusyjnych, których tematyka dotyka szeroko rozumianych przemian kultury oraz działalności artystycznej na obszarze województwa śląskiego. Pierwsza edycja Rozmów swoją uwagę skupi przede wszystkim na Katowicach.


W trakcie  spotkań organizatorzy chcą zasadzić w umysłach mieszkańców myślenie o sztuce i kulturze, jako kluczowych elementach funkcjonowania społeczeństwa. „Zasadzać” oznacza podjąć starania, by zaszczepiony został zalążek czegoś nowego – w tym przypadku aktywnego uczestnictwa lokalnej społeczności w dyskusji na temat wartości generowanych i promowanych w ich najbliższym otoczeniu. Celem „Rozmów zasadniczych” jest  animacja przestrzeni dla wymiany myśli, poglądów oraz uwag o otaczającym nas krajobrazie kulturalnym.

Istnieje cały szereg zjawisk, które do tej pory wymykały się rzetelnej dyskusji i konfrontacji różnych stanowisk. Chcemy pobudzić wśród mieszkańców Śląska krytyczną świadomość o dynamicznie zmieniającym się kulturalnym i artystycznym kształcie województwa. Różnorodność stanowisk i refleksji zagwarantuje nam uczestnictwo w spotkaniach osób aktywnie zaangażowanych w rozwój regionalnej kultury: artystów, przedstawicieli instytucji kulturalnych i oświatowych, kuratorów, krytyków, architektów, socjologów, teatrologów czy też niezależnych twórców.

Pierwsza odsłona projektu zakłada trzy spotkania:

1) 30 listopada 2013 roku, godzina 17:00
„Akademia Sztuk Pięknych jako zalążek dla przyszłych artystów.”
Jakie możliwości daje swoim podopiecznym uczelnia artystyczna? W jaki sposób przygotowuje ich do działania na rynku sztuki? Jakie drogi otwiera przed tymi, którzy wyjdą poza jej mury? Co dzieje się z absolwentami katowickiej uczelni i jak są oni postrzegani na polskiej scenie artystycznej?

2) 7 grudnia 2013 roku, godzina 17:00
„Katowicka kultura teatralna – rozkwit czy uśpienie?”
Jak zaangażować młodych ludzi do uczestnictwa w życiu teatralnym? Jak wygląda sytuacja lokalnych scen i repertuarów na tle najważniejszych wydarzeń teatralnych w kraju? Jakie tendencje możemy zaobserwować wśród działań katowickich teatrów? Jaki jest obraz teatru w mediach?

3) 14 grudnia 2013 roku, godzina 17:00
„Galerie handlowe czy galerie sztuki – jak zaprojektować miejski ogród?”
W jakich przestrzeniach czujemy się lepiej? Jakie budowle powinny dominować w miejskim krajobrazie? Gdzie chodzimy najchętniej, gdzie najczęściej, a gdzie nigdy nie postawilibyśmy nogi? Czyj głos ma największe znaczenie w planowaniu przestrzeni miejskiej?

Spotkania będą się odbywać w katowickiej siedzibie Towarzystwa Urbanistów Polskich, przy ul. Dyrekcyjnej 9.

Partnerem projektu jest Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, a przy jego realizacji współpracuje Towarzystwo Urbanistów Polskich w Katowicach.

Serdecznie zapraszamy na „Rozmowy zasadnicze”!

Przyjdź, jeśli chcesz podzielić się opinią o stale zmieniającym się krajobrazie kulturalnym Katowic!