Reflektor poleca! MiastoLab

„MiastoLab nie jest konferencją, kongresem, festiwalem ani seminarium. (…) Jest nieoczywistym miejskim laboratorium, w którym testujemy zarówno drobne ulepszenia, jak też potencjalne kierunki i scenariusze rozwoju miasta. Nawet wtedy, kiedy wydają nam się one zaskakujące lub wręcz nieprawdopodobne.”. Powiemy krótko: warto!

MiastoLab zaczyna się 14. i trwać będzie do 17. listopada. Plan wydarzeń i nazwiska zaproszonych gości same dla siebie są najlepszą rekomendacją, więc zapraszamy do wnikliwej lektury. Gdybyście zastanawiali się, czy warsztaty organizowane w ramach wydarzeń są skierowane do osób takich jak wy, na dole strony znajdziecie kilka zdań od Karola Piekarskiego, koordynatora MiastoLabu.

<program / stan na 25.10.2013, godz. 15. >

Warsztaty

 1. Studio NAND: Sensory City | 1417.11.2013 (zapisy otwarte > przejdź tu)
 2. Christopher Burke: seminarium nt. Isotype inaugurujące projekt Modern City in the Making. Katowice 1865–2015 | 16.11.2013
 3. Verena Gerlach | 15–17.11.2013
 4. Alek Tarkowski i Grzegorz Młynarski | 15.11.2013

Zapisy na pozostałe wasztaty wkrótce (organizatorzy zachęcają, byś skorzystał z newslettera Medialabu Katowice, by otrzymywać aktualne informacje).

Wykłady | Dom Oświatowy | 17.11. niedziela

 1. Edwin Bendyk (o idei inteligentnych miast)
 2. Christopher Burke (o Isotype, inauguracja projektu Modern City in the Making. Katowice 1865–2015)
 3. Verena Gerlach (o inspiracjach miejskim liternictwem i katowickim researchu typograficznym)
 4. Marek Kultys (o designie spekulatywnym w projektowaniu rozwiązań dla miast)
 5. Studio NAND
 6. Grzegorz Młynarski

REJESTRACJA

Wystawy

 1. MiastoLab – prezentacja projektów zrealizowanych w Medialabie Katowice w 2013 roku | Galeria Miasta Ogrodów | otwarcie 16.11. | 19.30
 2. Infografiki o mieście wyróżnione w konkursie KatoVis | Dom Oświatowy | 17.11.
 3. Wystawa identyfikacji wizualnej Medialabu Katowice autorstwa Pauliny Urbańskiej | KATObar | otwarcie 15.11.

Prezentacje / Shorts | Archibar | 16.11. | 21.00

Autorzy poszczególnych projektów w czasie siedmiominutowych wystąpień prezentują działania Medialabu w 2013 roku

 1. Anna Bil | Katalog Daniel projekt katalogu otwartych danych o mieście
 2. Marcin Dymiter | Dźwiękowe badania terenów zielonych
 3. Maciej Kodzis, Grzegorz Owczarek | Pischinger krój pisma inspirowany katowicką typografią
 4. Zofia Oslislo | Schayer krój pisma inspirowany twórczością międzywojennego architekta Karola Schayera
 5. Aleksandra Twardokęs | System informujący o stanie powietrza w Katowicach
 6. Paulina Urbańska, Sylwia Widzisz-Pronobis | Projekt kampanii informacyjnej dla absolwentów uczelni
 7. Katarzyna Wolny | Badania przestrzeni wizualnej i projekt nowej identyfikacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia
 8. Paweł Wyszomirski | Społeczne mapowanie miasta (eco21, Mapping for Change)

i inni.

Konkurs

KatoVis – konkurs na infografikę o Katowicach | Ogłoszenie wyników i prezentacja wyróżnionych prac

Hackaton

48 godzin intensywnej pracy nad nowymi pomysłami i rozwiązaniami projektowymi dla miasta. Wydarzenie przygotowane przez Krzysztofa Trzewiczka.

Wydarzenia towarzyszące

 1. Anty-Bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działaniu | Promocja publikacji i dyskusja o demokracji przestrzennej | Lech Mergler,  Tomasz Nawrocki, Aleksander Krajewski, prowadzenie Paweł Jaworski | KATObar | 16.11. | 16.00
 2. Katowicka moderna – spacer prowadzony przez Zofię Oslislo, autorkę albumu Katowicka moderna 1927–1939 (język angielski) | 17.11
 3. Powojenny katowicki modernizm – spacer prowadzony przez Katarzynę Wolny, autorkę pracy o powojennej architekturze modernistycznej (język angielski) | 17.11.

 

Do kogo skierowane są wasze warsztaty?

Karol Piekarski, koordynator: Warsztaty skierowane są do osób posiadających różne kompetencje: projektantów, badaczy miasta, urzędników, programistów itd., ale również osób, które interesują się miastem i posiadają wiedzę na jego temat, lub chcieliby je zmieniać. Mam na myśli osoby, które można nazwać lokalnymi aktywistami. Szukamy ludzi posiadających kompetencje związane z miastem, niekoniecznie profesjonalistów. Liczy się zaangażowanie, umiejętność pracy w grupie, chęć poświęcenia swojego czasu dla miasta i społeczności. Jednocześnie nie są to warsztaty dla kogoś, kto chciałby przyjść na godzinę lub dwie, ponieważ wymagamy od uczestników pewnego zaangażowania. W takim przypadku zapraszamy na wystwy, prezentacje i dyskusję o demokracji miejskiej.

 

miastolab.medialabkatowice.eu
facebook.com/MedialabKatowice
info@medialabkatowice.eu

Organizatorem wydarzenia jest Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów. Reflektor objął MediaLab swoim patronatem.