Praktyka w Reflektorze. Zgłoś się!

Halo halo! Reflektor oferuje jednej osobie piszącej miesięczne, intensywne, bezpłatne praktyki, w czasie których praktykant/praktykantka: – zwiększy swój kapitał społeczny; – będzie tworzył/a krótkie teksty…