Novum przemijania – wernisaż Pawła Łubkowskiego

22 marca w Galerii Extravagance odbył się wernisaż pod tajemniczą nazwą „O!”.

Fragment wystawy Pawła Łubkowskiego w Galerii Extravagance

Fragment wystawy Pawła Łubkowskiego w Galerii Extravagance

Podczas wernisażu zaprezentowane zostały dwa cykle prac malarskich: Tablice i Sacrum powstały jako suma rozważań Pawła Łubkowskiego nad istotnością ludzkiego życia i jego przemijalnością. Pierwszy cykl Tablice to trójwymiarowe asamblaże zaskakujące bogactwem w doborze środków. Są to obrazy powstałe przez nałożenie na siebie wielu warstw farb olejnych, akrylowych i emalii oraz różnorodnych mas plastycznych, które wzbogacone zostały dodatkowo o materiały naturalne tj.: gałęzie, suche liście, żwir czy piasek. Swoim malarstwem materii Autor odnosi się do dawnej awangardy, uwspółcześniając ją jednak.

Tak szerokie zastosowanie technik na obrazie nasuwa pytanie o granice możliwości warsztatowych artysty. Monumentalne prace stają się pretekstem do szerszego spojrzenia na pogrążający się w egzystencjalnym cierpieniu świat. Kamienie i gałęzie skracają dystans pomiędzy widzem a naturą. Przenosząc go na tereny zielone, zmuszają wręcz do rozważań nad nieskończoną przestrzenią horyzontalną. Wyobrażenia dopełniają przedmioty codziennego użytku, takie jak rękawiczki robocze czy buty, które wraz z kolorystyką barw ziemi i elementami zwierzęcymi nadają sensowną całość rozważaniom na temat życia.

Natomiast cykl Sacrum przedstawia śmierć jako definitywny koniec nadziei. Biało-czarne malunki wprawiają obserwatora w stan grozy i zakłopotania, każąc mu sięgać do źródła bólu i straty. Każda z prac posiada numer identyfikacyjny oraz znak krzyża, który z kolei rozpatrywany może być z różnej perspektywy: krzyż może odwoływać do dowodów na istnienie religijności lub niejako sam stawać się przedmiotem istnienia.

Rozbicie form, nikłość barw, zniekształcenia i ekspresjonizm mają swój cel – tworzyć to, co nowe i nieobliczalne.

Żaden jednak komentarz nie odda wrażeń z wystawy. Aby odnaleźć to, co ukrywa się za nowoczesną formą przemijania, należy samemu wybrać się do Zamku Sieleckiego na aktualną ekspozycję i choć przez chwilę kontemplować każde z tych dzieł.

 

Wystawę można oglądać do 5 maja w Galerii Extravagance w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki.

 

Paweł Łubkowski urodził się w Bogatyni w 1983 roku, skończył Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu ze specjalnością formy użytkowe, potem studiował malarstwo w Zielonogórskim Wydziale Artystycznym. Jako polski twórca młodego pokolenia zajmuje się malarstwem, fotografią, grafiką oraz formami użytkowymi. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych. Najbardziej znanymi cyklami malarskim są: Sacrum, Autoportrety oraz Tablice.
Jak mówi sam artysta: „Jako artysta świadomy swej roli podejmuję wyzwania artystyczne wynikające z kreatywnej postawy wobec rzeczywistości i sztuki. Malarstwo i fotografia są dla mnie formą wypowiedzi –
codziennym językiem zapisów refleksji, spostrzeżeń i dialogu z kulturą, historią oraz widzem.”