Czytelnia Sztuk już otwarta!

26 października miało miejsce oficjalne otwarcie Czytelni Sztuk w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Wydarzenie było częścią trzydniowego Krajowego Kongresu Kultury Książki, organizowanego przez Bibliotekę Śląską z okazji obchodów 90-lecia jej istnienia. W programie znalazły się wykłady poświęcone kulturze czytelnictwa oraz problemom i zadaniom współczesnej biblioteki, jak również koncerty i wystawy. Wisienką na torcie ostatniego dnia kongresu było otwarcie Czytelni Sztuk – księgozbioru zgromadzonego w jednym miejscu z myślą o miłośnikach sztuki.

Plusem nowego punktu na mapie czytelniczej Katowic jest otwarta, przytulna przestrzeń Czytelni Sztuk. Modernistyczna architektura i przestronne wnętrza budynku sprzyjają umiejscowieniu w nim czytelni – miejsca, w którym można przyjemnie spędzić czas na lekturze, jednocześnie korzystając z bogatej oferty edukacyjno – artystycznej.

Sama idea Domu Oświatowego miała swoje korzenie w przedwojennej tradycji gmachu przy Francuskiej, w którym istniała wówczas pod tą samą nazwą instytucja krzewiąca wśród społeczeństwa idee samokształcenia, publicznej debaty i zaangażowania w dyskusje obywatelskie. W międzywojennym Domu Oświatowym organizowano spotkania licznie funkcjonujących wtedy stowarzyszeń oraz wykłady (jednym z prelegentów był nawet sam Stanisław Ignacy Witkiewicz). Działała tam również czytelnia, dostępna dla przedstawicieli różnych grup społecznych, potwierdzając doniosłe już w tamtych czasach znaczenie powszechnej edukacji.

Również dziś Dom Oświatowy nawiązywać ma w swoim charakterze i przesłaniu do swojej tradycji. Czytelnia Sztuki jest w pewnym sensie odpowiedzią na potrzebę edukacji uwzględniającej wewnętrzne powiązania wszystkich dziedzin artystycznych, jak również próbą wcielenia w życie bibliotekarskiego eksperymentu – czytelni, która ma podążać bardziej za potrzebą czytelnika, niż logiką gromadzenia i katalogowania zbiorów według niezmiennych norm i zasad. Czy będzie to trafny eksperyment – zweryfikują korzystający z niej czytelnicy.

W zasobach czytelni znajdują się w tej chwili podstawowe pozycje historyczne poświęcone różnym kierunkom w sztuce, zarówno dawnej, jak i współczesnej, bogato ilustrowane albumy, jak również wybrane pozycje teoretyczne. Księgozbiór będzie się sukcesywnie powiększał, w szczególności pod kątem specjalistycznych wydawnictw. Jednak już w tej chwili funkcjonować może jako podręczna biblioteka zarówno dla każdego historyka sztuki czy szerzej humanisty, jak i każdego, kto lubi zgłębiać wiedzę o sztuce.

Prawdziwą atrakcją Czytelni jest zbiór 26 kolekcji książek przekazanych bibliotece przez najważniejsze instytucje artystyczne z regionu (m.in. Centrum Kultury Katowice im. krystyny Bochenek, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris), a przede wszystkim przez czołowe galerie i ośrodki kultury w Polsce (m.in. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie). Wśród kolekcji znajdziemy przede wszystkim wydane na przestrzeni wielu lat katalogi wystaw, publikacje projektowe, wydania jubileuszowe i inne pozycje, niefunkcjonujące dotychczas w bibliotecznym obiegu. Galerie i centra kultury w odróżnieniu od wydawnictw nie mają obowiązku przekazywania bibliotekom egzemlarzy obowiązkowych, stąd wiele cennych zbiorów, podsumowujących pracę poszczególnych instytucji nie miało dotąd szans ujrzeć światła dziennego w szerszym kręgu czytelników.

Dla osób zajmujących się zawodowo sztuką, jak również pasjonatów, studentów kierunków humanistycznych lub artystycznych, zbiór ten stanowić może bezcenne źródło inspiracji i wiadomości o współczesnym dorobku artystycznym twórców i wystawiających ich galerii. Choćby z tego względu Czytelnia Sztuk otrzymać powinna status „Koniecznie zobaczyć” dla każdego, kto sztuką się interesuje i poszukuje unikatowych wydawnictw poświęconych sztuce współczesnej.

Z praktycznych informacji:

Dom Oświatowy jest filią Biblioteki Śląskiej, mieści się w dawnym gmachu biblioteki przy ul. Francuskiej 12. Oprócz prowadzenia Czytelni Sztuk, zajmuje się również organizacją warsztatów edukacyjno – artystycznych, koncertów czy wystaw artystycznych. Wydarzenia te są adresowane do wszystkich grup wiekowych i mają na celu łączenie literatury i czytelnictwa z innymi dziedzinami sztuki – malarstwem, muzyką, filmem, itp.  Czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, a ze zbiorów korzystać można wyłącznie na miejscu. 

Anna Duda