Z Moskwą w Intymnej

Będąc w centrum, warto zajrzeć do Galerii Intymnej mieszczącej się w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej. Obecnie trwa tam wystawa Zenona Moskwy, artysty trójwymiarowego.

Przed przejściem do tematyki samej wystawy warto powiedzieć słów kilka o miejscu, w którym obecnie się odbywa. Niedawno utworzona Galeria Intymna będąca częścią Domu Oświatowego na ul. Francuskiej jest miejscem szczególnym. Jak sama nazwa wskazuje, panuje w niej mocno zindywidualizowany i hermetyczny klimat. Zaszyć się tam na kilka godzin to jak przenieść w inną czasoprzestrzeń, a z Zenonem Moskwą o to nietrudno.

Osobliwe asamblaże i kolaże przywołują na myśl industrialne przedmieścia miast poprzemysłowych. Fragmenty blachy, a także brudny cynowy kolor odwołują się do państwowych manufaktur. Bezużyteczne fragmenty specjalnie spreparowanych lub dopasowanych tkanin, desek, rekwizytów codzienności łączone są z tradycyjnymi technikami malarskimi i wypełniają typ przestrzenny kolażu. Tworzy to efekt iście zastanawiający, nieco nostalgiczny, lecz nieobojętny.

Zenon Moskwa gościł już na ścianach niemal wszystkich śląskich galerii przynajmniej raz, w niektórych już mieszka na stałe (BWA w Katowicach, Muzeum Śląskie, Muzeum Historii Katowic). Wiele z jego prac znalazło się w prywatnych kolekcjach. Charakterystyczny styl, pogłębiony modelunek i techniczne podejście do tematu tworzą formy wyróżniające go na tle innych twórców eksperymentujących z materią nieożywioną. Mimo pozornej przypadkowości lokalizacji poszczególnych przedmiotów całość tworzy zwartą kompozycję, a umiłowanie do cyfr wręcz apokaliptyczne wrażenie wymuszające poszukiwania dodatkowych znaczeń oraz nowych związków między nimi.

Luźna kompozycja asamblaży i kolaży daje swobodę interpretacyjną. W miarę oddalania się od obrazów zmienia się stosunek do dzieła i jego odbiór. Tak jest szczególnie w przypadku ustawionych od najmniejszych znaków „S” i wielu innych kompozycji. Obrazy oddają tragizm człowieka zagubionego, monochromatyczne palety wskazują na statyczny los pozbawiony dynamizmu, biernie ulegający zewnętrznym okolicznościom.

Warto spędzić intymne popołudnie z Zenonem Moskwą, szczególnie że wystawa już prawie dobiega końca (potrwa do 30 czerwca). Zebranie tylu ważnych dzieł w jednym miejscu znacznie ułatwia zapoznanie się z sylwetką artysty i rodzi fascynację malarstwem materii.