Żniwa

fot. Ania Nicto

Trzeba by zżąć tę durną głowę,
abym bez głowy chodził,
bez myśli, bez Ja. Upadłem
niżej twych stóp. Skrzę światłem
północnym. Wrosłem w niepamięć.

Milkną twe siostry – gwiazdy
spóźnione, co żebrakom nucą do snu
zakazane melodie.

Tychy, 2011 r.