Słowa

„Może słowa potrzebują ciepła, gdy się rodzą od nowa” – napisał kiedyś mistrz Wiesław Myśliwski i chyba miał rację. Sytuacja rozmowy jest najintymniejszą formą kontaktu…