KATO – „wice” stolicą kultury, czy stolicą alternatywną?

Pozostaje nam życzyć, bez teorii spiskowych, udanej realizacji planów tam –  na Dolnym Śląsku, a na Górnym nie zmarnować tego, co udało nam się zrobić,…