Cień kolosa


Materiał został zrealizowany na terenie śląskich piaskowni