Spotkanie z reportażem

Rzadko po przeczytaniu książki ma się okazję do konfrontacji z jej twórcą, a tym samym – do weryfikacji swoich poglądów, wymiany myśli opartej na tekście…