n o c *

Powróciłem wtedy do miasta, kolejny zwykły powrót, zmieniony prędko w drobne miedziane monety, błyskające na dłoni jak małe i pucołowate księżyce. Nad dachami rozbujały się…